Wie moet aanmelden?

Broers en zussen én kinderen van personeel tussen 9 januari 2023 en 20 januari 2023.
Alle andere leerlingen tussen 28 februari 2023 en 21 maart 2023.

- Kinderen geboren in 2021 of vroeger
Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2021 die pas effectief starten met school op 1 september 2024 (schooljaar 2024 - 2025)

- Broers en zussen én kinderen van personeel die geen gebruik maakten van hun voorrangsregeling.

- Kinderen die van school willen veranderen
OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van je keuze moeten niet opnieuw aangemeld worden.