Wie moet aanmelden?

Broers en zussen én kinderen van personeel tussen 4 januari 2021 en 15 januari 2021.
Alle andere leerlingen tussen 1 maart 2021 en 31 maart 2021.

- Kinderen geboren in 2019 of vroeger
Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2019 die pas effectief starten met school op 1 september 2022 (schooljaar 2022- 2023)

- Broers en zussen én kinderen van personeel die geen gebruik maakten van hun voorrangsregeling.

- Kinderen die van school willen veranderen
OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van je keuze moeten niet opnieuw aangemeld worden.