Informatie

Wie moet aanmelden ?

Alle andere leerlingen die NIET in de voorrangsregeling van broers en zussen én kinderen van personeel zijn ingeschreven, o.a. 

  • Kinderen geboren in 2018

Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2018 die pas effectief starten met school op 1 september 2021 (schooljaar 2021-2022)

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich niet eerst aanmelden. Zij kunnen effectief ingeschreven worden in de daarvoor voorziene inschrijvingsperiode. Deze loopt vanaf maandag 6 januari 2020 8.00u tot en met vrijdag 14 februari 2020 16.00u. Dit alles na telefonische afspraak. Doet u dat niet, dan moeten ook zij aangemeld worden net als alle andere kinderen vanaf 2 maart 2020 8.00u.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.