Hoe werkt het ?

 1.  Aanmelden

Vanaf maandag 2 maart 2020 t.e.m. dinsdag 31 maart 2020 komt het formulier om aan te melden online.

  • Neem rustig de tijd om alle gevraagde gegevens in te vullen. Vul deze gegevens naar waarheid in. Geef je bewust foutieve informatie, dan kun je je kind niet voor 29 mei 2020 inschrijven.
  • Kies ten minste 3 scholen waarbij de eerste school je voorkeur krijgt.
  • Tijdens het aanmelden krijg je twee vragen: 
    Heeft het gezin al een schooltoelage ontvangen?
    Heeft de moeder een diploma of een getuigschrift van het secundair onderwijs?
    Het antwoord op deze vraag bepaalt of je kan inschrijven als indicator leerling. Elke school heeft vooraf bepaald hoeveel indicatorleerlingen en hoeveel niet indicatorleerlingen kunnen inschrijven. (dit is enkel van toepassing voor de instapklas, de eerste kleuterklas en het eerste leerjaar)   

 2.  Toewijzing

Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden alle kinderen door de computer geordend op basis van schoolkeuze.
Is er onvoldoende plaats in een school, dan zal de computer berekenen welke kinderen in vogelvlucht het dichtst bij de school wonen. De kinderen die dan het dichtst bij de school wonen, komen in aanmerking om in te kunnen schrijven.

Volgens de huidige regelgeving moeten de scholen in deze regio streven naar een meer sociale mix. Daarom wordt er ook rekening gehouden met het aantal vrije plaatsen voor indicator en niet-indicatorleerlingen.

3.  Brief

Uiterlijk 23 april 2020 ontvang je een brief met informatie over in welke school je je kind kan inschrijven.

Als er onvoldoende plaats is op je keuzeschool komt je kind op de wachtlijst voor deze school. Je ontvangt dan een formulier: 'Mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving'. Je kan dan je kind inschrijven in de school van tweede keuze. Is ook daar geen plaats meer, dan schrijf je in de school van derde keuze in als daar plaats is.

4.  Inschrijven op school

Tussen 4 mei 2020 en 26 mei 2020 kan je inschrijven op de school zelf na telefonische afspraak.