Veel gestelde vragen

Vaak gestelde vragen over het digitaal aanmelden:

Ongetwijfeld zal u met een heleboel vragen zitten.
U kan alle nodige informatie terugvinden in de brochure “Je kind aanmelden en inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Hemiksem, Schelle en Niel”.
Hieronder kan u een overzicht vinden van vaak gestelde vragen: 

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je pas vanaf 23/05/2023 inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 in een kleuterschool of lagere school. De keuze zal dan beperkt zijn, gezien sommige scholen na de online toewijzingen volzet kunnen zijn. 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle kleuterscholen en lagere scholen van het gewoon basisonderwijs doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen hieronder:

 • GBS, De Regenboog, Hemiksem

Directie: Sonja Hoolants

directie@deregenbooghemiksem.be, tel. 03/887.43.83

Vestigingsplaats: Kleuter & Lager: Provinciale Steenweg 11

www.deregenbooghemiksem.be  

 • GBS Het Klaverbos, Hemiksem

Directie: Sarah Cordon

directie@gbsjansanders.be, tel. 03/887.43.71

Vestigingsplaats 1: Kleuter & Lager: Jan Sanderslaan 154 

www.hetklaverbos.be

 • VBS Zonnekesschool, Hemiksem

Directie: Bart Rypens

bart.rypens@zonnekesschool.be, tel. 03/887.69.78

Vestigingsplaats1: Kleuter & 1ste leerjaar: Heiligstraat 6

Vestigingsplaats 2: Lagere school (2de – 6de leerjaar): Lindelei 203

www.zonnekesschool.be

 • GBS De Klim, Schelle

Directie: Sigi Pintens (tijdelijk directeur)

gbs.deklim@schelle.be, tel. 03/887.61.26

Vestigingsplaats: Kleuter & Lager: Provinciale Steenweg 100

www.deklim.be    

 • VBS Sint-Lutgardisschool, Schelle

Directie: Saskia Meskens

directeur@sint-lutgardis.be, tel. 03/887.42.06

Vestigingsplaats 1: Kleuter & Lager: Peperstraat 17 - Schelle

Vestigingsplaats 2: Kleuter & Lager: Heidestraat 81 - Schelle

www.sint-lutgardis.be

 • GO De Parel, Niel

Directie: Ushi Mertens 

Info@bsdeparel.be, tel. 03/888.25.22

Vestigingsplaats 1: Kleuter & Lager (1ste – 3de leerjaar)

Schuttershofstraat 50 - Niel

Vestigingsplaats 2: Lager (4de – 6de leerjaar)

Veldstraat 1 - Niel

www.bsdeparel.be

 • VBS Sint-Hubertusschool, Niel

Directie: Jan Van Hoofstat

info@sint-hubertusschool.be, tel. 03/888.37.62

Vestigingsplaats: Kleuter & Lager: Kerkstraat 5 - Niel

www.sint-hubertusschool.be

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, je kan maximum 7 scholen aanduiden. We raden je aan je kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft. Meer scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats in je favoriete school helemaal niet. Sommige scholen kunnen na de online toewijzingen volzet zijn.

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in de volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met je grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat.

Voor de ouders van kinderen van het geboortejaar 2021: Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2024. Als er in die school een plaats vrij komt dan kan het zijn dat je jouw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor zelf contact met je op.

Voor de ouders van kinderen van het geboortejaar 2020 en ouder: Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 7 oktober 2023. Als er in die school een plaats vrij komt dan kan het zijn dat je jouw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor zelf contact met je op. 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Je haasten om als eerste aan te melden is niet nodig. De volgorde van aanmelden heeft geen enkele invloed op de toekenning van je plaats.

Voor ouders van broers en zussen en kinderen van personeel:

Je kan aanmelden vanaf 9 januari 2023 vanaf 8 uur tot en met 20 januari 2023 tot 17 uur.

Voor ouders van alle andere kinderen:

Je kan aanmelden vanaf 28 februari 2023 vanaf 8 uur tot en met 21 maart 2023 tot 17 uur.

Aangemelde broers en zussen én kinderen van personeel zullen door het systeem eerst gerangschikt worden. Zij krijgen voorrang op andere kinderen.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de omgekeerde geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een kids-ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van je kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht in het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet gekozen heb?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de website schelle.aanmelden.in waarop je de aanmelding doet en op de websites van de scholen zelf.

Kan ik aanmelden in een school waar geen vrije plaatsen zijn?

Dat kan. Je krijgt dan een plaats op de wachtlijst. Mocht er een plaats vrijkomen, dan zal de school de plaats opvullen met de eerstvolgende leerling op de wachtlijst.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Voor iedere school wordt een rangorde voor alle aangemelde kinderen bepaald: in de eerste plaats volgens schoolkeuze en in de tweede plaats volgens afstand.

Voor de toewijzing van de plaatsen, filtert het systeem de aangemelde broers en zussen en kinderen van het personeel uit de lijst van aangemelde leerlingen. Deze groepen krijgen voorrang op andere kinderen bij de toewijzing van de vrije plaatsen.

Alle andere kinderen worden enkel toegewezen op basis van schoolkeuze en afstand.

 

Meer informatie over de schooltoelage: www.studietoelagen.be   

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand van de domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers en zussen en kinderen van het personeel) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.
 • Daarna worden de overige vrije plaatsen toegewezen aan de andere kinderen. De kinderen worden geordend op basis van hun schoolvoorkeur. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.
 • Als het systeem je kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van je kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een “ticket voor inschrijving in de school”.
 • Het systeem bewaart de naam van je kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht niet gunstige rangschikking ontvangen, maar je blijft t.e.m. 30 juni 2024 op de wachtlijst van deze school staan als het kind geboren is in 2021. De kinderen van andere geboortejaren (2020 en ouder) blijven op de wachtlijst staan t.e.m. 7 oktober 2023.

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie “vogelvlucht” binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerder gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentie Adressen Bestand). Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen.

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen tussen de aanmeldperiode en het instappen van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe domicilie-adres van je kind invullen bij de aanmelding. Als je je kind gaat inschrijven in de school, moet je kunnen aantonen dat je kind effectief op het nieuwe domicilie-adres zal wonen op het ogenblik dat het instapt in de school. Dat doe je op basis van een koopakte, huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de koopakte,…

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2024 op een ander adres zal wonen, kan de ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken.  Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden via aanmelden@schelle.be voor het einde van de aanmeldingsperiode (21 maart 2023). Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door jou ondertekend.

Bij betwisting of onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen bij meerderheid.

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je jouw kind kan aanmelden. De afstand domicilie-vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?

Je kan zelf uw gegevens niet meer wijzigingen na het insturen van het aanmeldformulier. Neem daarom zeker de tijd om het formulier zo correct mogelijk binnen de aanmeldperiode in te vullen.

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldsysteem via aanmelden@schelle.be bij een fout of als je nog iets moet wijzigen. Doe dit zeker vóór de aanmeldperiode is afgesloten.

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je jouw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor jouw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Voor de kinderen van het geboortejaar 2021 is de plaats geldig t.e.m. 30 juni 2024.

Voor de kinderen van het geboortejaar 2020 en ouder is de plaats geldig t.e.m. 7 oktober 2023.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@schelle.be . De beheerder zal je klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen. Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

Wat als ik geen computer of internet heb?

Alle deelnemende scholen helpen je graag na afspraak op schooldagen verder met je aanmelding.

Je kan ook gebruik maken van een pc op een van de volgende plaatsen. Zij helpen je graag verder tijdens de openingsuren:

Onthalen gemeentehuizen

 • Gemeentehuis Schelle – na afspraak op het nummer 03/871.98.30
 • Gemeentehuis Niel – na afspraak op het nummer 03/451.11.10
 • Gemeentehuis Hemiksem – na afspraak op het nummer 03/288.26.20

IVEBICA (voor het gebruik van computers)

 • Bibliotheek vestiging Hemiksem – Heuvelstraat 111, Hemiksem
 • Bibliotheek vestiging Niel – Emiel Vanderveldelaan 30, Niel  

Huis van Het Kind

 • Huis van het kind Hemiksem
  • Nijverheidsstraat 27, Hemiksem – elke woensdag van 14 uur tot 16 uur of donderdag van 9 uur tot 12 uur of na afspraak op het nummer 03/288.27.65 of via huisvanhetkind@hemiksem.be
 • Huis van het kind Niel
  • Na afspraak op het nummer 03/451.11.10 of via huisvanhetkind@niel.be
 • Huis van het kind Schelle
  • Na afspraak op het nummer 03/271.98.30 of via huisvanhetkind@schelle.be 

Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen bestaat uit

 • drie vertegenwoordigers van een erkende oudervereniging
 • vier leden van de deelnemende schoolbesturen
 • één adviseur met technische expertise op het vlak van IT

Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht.

Indien van toepassing: ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht.

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de ombudsdienst inschrijvingen is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.
 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ombudsdienst inschrijvingen.
 • De ombudsdienst inschrijvingen zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).
 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2024 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst inschrijvingen.
 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst inschrijvingen bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.
 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de ombudsdienst inschrijvingen vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?

Breng volgende documenten mee naar de inschrijving:

 • Je ticket voor inschrijving in de school
 • Indien je dit hebt ook de kids-ID
 • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres (bij verhuizing)